billede af samlinger billede af samlinger billede af samlinger billede af samlinger billede af samlinger billede af samlinger

De nationale naturhistoriske samlinger udgør museets absolutte kerne. De omfatter ca. 14 millioner genstande indsamlet gennem mere end 400 år. De rummer skind, skeletter, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler, mineraler, meteoritter og meget mere fra hele verden. Hertil kommer de levende samlinger i Botanisk Have der omfatter ca. 10.000 forskellige plantearter, såsom orkideer, kaktus, kødædende planter og eksotiske træarter.

Samlingerne danner grundlag for forskning, uddannelse og formidling. De benyttes af danske og i høj grad også internationale forskere. Ud over at være et forskningsredskab og en formidlingsressource er samlingerne også et stykke kulturarv. Mange genstande repræsenterer eksempelvis en tidstypisk konserveringsteknik, har ligget til grund for klassiske illustrationer eller fortæller en historie om den tid, de blev indsamlet på. Læs mere