Levende samlinger

Botanisk Have er en del af Statens Naturhistoriske Museum og rummer Danmarks største videnskabelige samling af levende planter. Der findes omkring 10.000 plantearter i haven, fra kødædende planter, orkidéer, kaktus, tropiske nytteplanter som daddelpalme og kaffetræ, til hundredevis af vilde danske planter og træer.

Amorphophallus titanum (Foto: Rasmus Kloster)

Statens Naturhistoriske Museums gartnere og forskere arbejder med at opretholde, udvikle og udbygge de videnskabelige samlinger i overensstemmelse med international praksis og konventioner. Samlingerne og den information, der knytter sig til dem, stilles til rådighed for forskning, undervisning og formidling

Der dyrkes både i væksthuse og på friland, hvor der er vidt forskellige betingelser i forhold til lys, temperatur, fugtighed, næringsforhold med videre. Samlingerne i Botanisk Have repræsenterer også en stor mangfoldighed, både i forhold til geografi (f.eks. Madagaskar-samlingen), biologi (f.eks. Kødædende planter), økologi (f.eks. mosen, steppebede), klima (f.eks. Palmehuset, Sukkulenthuset) og systematik (f.eks. Orkidé-samlingen og Sorbus-samlingen).

Botanisk Haves levende planter, er alle registreret i en database. De repræsenterer omkring 300 familier, 2.700 slægter og 10.000 arter. Desuden indeholder haven en lang række forsøgsplanter, der ikke er database-registreret.