Besøg og udlån

Der er adgang til samlingerne for forskere, studerende og andre besøgende med en forskningsinteresse i samlingerne. Adgang er kun efter aftale.

Ved forespørgsler om lån, vævsprøver eller besøg i samlingerne, rettes kontakt til den relevante kurator og samlingsmedarbejder.

Ved henvendelser om samlinger uden kurator, kontakt samlingschef Nikolaj Scharff.

I beskedent omfang kan der arrangeres rundvisninger for andre grupper.

(Foto: Mikkel Høegh Post)