Videnskabelige kuratorer

Kuratorerne baserer deres forskning på museets samlinger og bruger væsentlige dele af deres tid på faglig kuratering af deres egne samlinger. Normalt er kuratorerne fagspecialister inden for et af de områder, som de forvalter, og har akademisk og historisk indsigt i den kuraterede samling. Ud fra strategien for hver samling forventes kuratorerne at bedømme det forsknings- og udstillingsmæssige potentiale for deres samling, og er ansvarlige for forvaltningen og udviklingen af samlingen gennem indsamling, udveksling, aktiv udsendelse af materiale til bestemmelse og indbydelse af specialister udefra.

Billede fra samlinger

(Foto: Birgitte Rubæk)

Kuratorerne er ansvarlige for den videnskabsfaglige træning af samlingsmedarbejdere, konservatorer og præparatorer, videnskabelig vejledning af besøgende og studerende, og for vækst og kvalitet af de tilhørende samlingsdatabaser.

De videnskabelige kuratorer er også ansvarlige for udlån, herunder godkendelse, udvælgelse af genstande, og tilbagekald af lån. De forestår også afgang fra samlingen, den systematiske opstilling af samlingen, samt sortering og bestemmelse af materialer.

Kuratorerne står for den faglige kommunikation omkring samlingerne, herunder forespørgsler fra offentligheden. De fungerer endvidere som faglige konsulenter for museets udstillinger, kommunikationsafdeling, og som faglige ressourcepersoner for de relevante dele af de danske naturhistoriske amatørsamfund indenfor botanik, geologi og zoologi.

Samlingsmedarbejderne

Museets konservatorer og samlingsmedarbejdere er ansvarlige for det daglige praktiske arbejde med samlingerne; de behandler og konserverer de genstande, der tilgår og indgår i samlingerne; etikettering, genopfyldning af alkohol og glycerol m.m.

Samlingsmedarbejderne forvalter også de fysiske faciliteter til opbevaring (opstilling, møbler og materialer), flytning og omorganisering af genstande; de finder genstande til besøgende forskere, udlån, undervisning osv., herunder forsvarlig pakning og afsendelse af lån.

Billede fra samlinger

Kuratorer og samlingsmedarbejdere

Samling

Kurator

Samlingsmedarbejder

Bibliotek og historisk samling

Uden kurator

Uden samlingsmedarbejder

BOTANIK

Generalherbariet

Natasha de Vere

Olof Ryding & Karen Gitte Bach

Dansk Herbarium

Natasha de Vere

Olof Ryding & Karen Gitte Bach

Grønlandsk Herbarium

Natasha de Vere

Olof Ryding & Karen Gitte Bach

Mosherbariet

Nina Lundholm

Christian Lange

Algeherbariet

Nina Lundholm

Christian Lange

Svampeherbariet

João Araújo

Christian Lange

Likénherbariet

Nina Lundholm

Christian Lange

Dronning Ingrids Herbarium

Uden kurator

Olof Ryding & Karen Gitte Bach

Landbohøjskolens Herbarium

Uden kurator

Olof Ryding & Karen Gitte Bach

Plantepatologisk hovedsamling

Uden kurator

Christian Lange

ZOOLOGI

Arachnida

Nikolaj Scharff

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Myriapoda

Henrik Enghoff

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Coleoptera

Alexey Solodovnikov

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Diptera

Thomas Pape

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Hymenoptera

Lars Vilhelmsen

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Lepidoptera

Thomas Pape

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Hemiptera og mindre insektordener

Lars Vilhelmsen

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Ravsamlingen

Lars Vilhelmsen

Anders Illum, Jan Pedersen & Sree Gayathree Selvantharan

Mollusca

Martin Vinther Sørensen

Tom Schiøtte

Echinodermata – Tentaculata

Jørgen Olesen

Tom Schiøtte

Crustacea

Jørgen Olesen

Danny Eibye-Jacobsen

Vermes (Polychaeta etc.)

Jørgen Olesen

Danny Eibye-Jacobsen

Porifera

Martin Vinther Sørensen

Laura Pavesi

Cnidaria - Ctenophora

Martin Vinther Sørensen

Laura Pavesi

Protozoa

Laura Cotton

Laura Pavesi

Platyhelminthes, “Aschelminthes” & Proarthropoda

Martin Vinther Sørensen

Laura Pavesi

Krybdyr og padder

Mark Scherz

Daniel Klingberg Johansson

Pattedyr

Peter Rask Møller

Daniel Klingberg Johansson & Mikkel Høegh Post

Fisk

Peter Rask Møller

Marcus Anders Krag

Fugle

Peter Andrew Hosner

Gloria Ramello

GEOLOGI / PALÆONTOLOGI / KVARTÆR

Danekræsamlingen

Laura Cotton

Bent Lindow

Danske Meteoritsamling

Martin Bizzarro

Fredrikke Kern

Kvartære samlinger - Zoologi

Kurt Kjær

Bent Lindow

Kvartære samlinger - Stratigrafi og sedimenter

Kurt Kjær

Bent Lindow

Plantepalæontologi 

Kurt Kjær

Arden Bashforth

Mineralsamlingen

Michael Storey

Fredrikke Kern

Vertebratpalæontologisk samling

Laura Cotton

Bent Lindow

Petrografi og dynamisk geologi

Uden kurator

Fredrikke Kern

Palæontologisk Typesamling

Laura Cotton

Arden Bashforth

Palæozoiske invertebrater

Laura Cotton

Arden Bashforth

Mesozoiske og Kænozoiske invertebrater

Laura Cotton

Arden Bashforth