Internationale konventioner

i forbindelse med anskaffelser og udlån er Museet forpligtet til at følge en række love og forordninger. Disse sikrer, at genstande eller prøver af biologisk materiale er både lovligt eksporteret fra deres oprindelige land og lovlig importeret til Danmark. Særligt er der to væsentlige internationale konventioner om biologisk materiale som Museet skal følge, da Danmark har underskrevet begge konventioner:

  • Konventionen af 2. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (engelsk akronym CITES), og

  • Konvention af 5. juni 1992 om biologisk mangfoldighed (også kaldet Biodiversitetskonventionen, engelsk akronym CBD), 1993, herunder Nagoya-protokollen om adgang til genetiske resurser samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelse af disse resurser, til konventionen om den biologiske mangfoldighed (2010)