Digitale samlinger

Statens Naturhistoriske Museum ønsker at gøre samlingerne lettilgængelige for både forskere og almindelige borgere. Dette vil vi gennemføre over en årrække igennem øget digitalisering og lettere tilgængelige webbaserede systemer.

Specify

Vi er i gang med at indføre Specify som fælles standard for forvaltning af naturhistoriske samlinger i Danmark. Statens Naturhistoriske Museum leverer den nødvendige infrastruktur, opstart, og support, og med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen fra 2015 til 2016 har vi overført data fra tidligere databasesystemer i samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Naturama, Østsjællands Museum, Museum Salling, Museum Mors og Museum Sønderjylland.

Samtidig er vi løbende i gang med at overføre museets egne samlinger til Specify.

Kontakt Nikolaj Scharff for almene forespørgsler: nscharff@snm.ku.dk og Fedor Alexander Steeman for tekniske spørgsmål: fedor.steeman@snm.ku.dk.

Igangværende digitalisering

Digitaliseringen af museets zoologiske typesamlinger blev påbegyndt for få år siden med støtte fra Kulturstyrelsen.

Digitaliseringen af de botaniske typesamlinger blev færdiggjort i 2015 med støtte fra den amerikanske Mellon Foundation, og mere end 21.500 typer af blomsterplanter på museet er nu registreret, fotograferet og tilgængelige både nationalt og internationalt.

Takket være en bevilling fra 15. Juni Fonden blev den danske botaniker Martin Vahls (1749-1804) manuskript til en opdatering af Species Plantarum på 26.000 arkivkort digitaliseret og gjort tilgængelig for forskningen og offentligheden i 2019.

Museets biokulturelle samling er digitaliseret med støtte fra Apoteker Povl M. Assens Fond i 2019 og er tilgængelig gennem GBIF.

Herbariets samling af næsten 30.000 danske græsser er blevet digitaliseret og vil blive offentligt tilgængelige gennem www.gbif.org i 2019 med støtte fra en privat donation. Flere botaniske digitaliseringsprojekter findes på herbariets undersider. 

DanBIF og GBIF

DanBIF ved museets digitale enhed, tilvejebringer og videreformidler dansk husede data om biodiversitet til deling på internettet. DanBIF varetager Danmarks medlemskab af Global Biodiversity Information Facility (GBIF), som er det globale netværk for biodiversitetsdata. GBIFs koordinerende sekretariat huses ved Statens Naturhistoriske Museum.

DanBIFs kerneydelser er at

  • Mobilisere danske, færøske og grønlandske biodiversitetsdata til deling i GBIF
  • Organisere den autoriserede liste over arter i Danmark: Allearter.dk
  • Hjælpe data-bidragsydere og -forvaltere med at behandle og forberede data til udgivelse i GBIF

Læs mere om DanBIF og GBIF eller kontakt Isabel Calabuig: icalabuig@snm.ku.dk

Eksisterende databaser

Mens vi arbejder på en fælles indgang til alle museets samlinger i Specify, kan du få søge i disse eksisterende, offentlig tilgængelige databaser:

Botanik

Zoologi