billede af tørrede planterBotanik

Samlingerne omfatter ca. 2.900.000 indsamlinger. De største samlinger udgøres af de syv herbarier.

Museet varetager også Landbohøjskolens Herbarium og Dronning Ingrids Herbarium med planter fra Gråstens Slotshave.

Museets botaniske samlinger er tilgængelige for forskning og formidling, men nogle dog kun i begrænset omfang. Kontakt den relevante kurator og/eller samlingsmedarbejder for nærmere detaljer om adgang.

Samlinger (teksten på disse sider er på engelsk):