Dronning Ingrids Herbarium

Kurator

Uden kurator

Samlingsmedarbejdere

Olof Ryding Karen Gitte Bach

Om samlingen

Gråsten Slotshave er en af Danmarks mest interessante haver, da Dronning Ingrid (1910-2000) i stor udstrækning prægede haven mens hun levede. Hvert år blev der købt frø fra England, og haven indeholder planter indkøbt i Tyskland, Norge og England. Derfor indeholder den mange planter, som sjældent ses i Danmark.

Dronning Ingrids Herbarium er et repræsentativt udsnit af planter fra Gråsten Slotshave indsamlet i vækstsæsonen 1995, som er presset og tørret og opsat på herbarieark.

Dronning Ingrids Herbarium i tal

  • Antal stykker: 467
  • Digitalt tilgængelige: 467
  • Procent digitaliseret: 100 %

Historie

Dronning Ingrids Herbarium blev udarbejdet i 1996 af de to hortonomstuderende Brian Christensen og Philip Skou fra det daværende Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Herbariet dokumenterer et udsnit af planter fra Gråsten Slotshave i vækstsæsonen 1995 og blev dedikeret til Dronning Ingrid ved at navngive det efter Dronningen.

Planterne blev artsbestemt, presset og tørret, og en afhandling om herbariet blev skrevet. Samtidigt blev det skriftligt dokumenteret, hvordan Gråsten Slotshave så ud i
sommeren 1996. Der blev udarbejdet en hjemmeside til at præsentere arbejdet med herbariet, botanisk navgivning og Gråsten Slots historie.

I 2016 blev Dronning Ingrids Herbarium overført til samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet (tidligere Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL). Websiderne blev moderniseret og revideret af biolog og webredaktør Lotte Endsleff ved Statens Naturhistoriske Museum.

Paeónia tenuifólia L., Tråd-Pæon

Paeónia tenuifólia L., Tråd-Pæon