Planterne i Dronning Ingrids Herbarium

Antirrhínum május L., Have-Løvemund, 'Pragtblanding'

I Gråsten Slotshave er indsamlet 467 planter, som er presset og tørret og opsat på herbarieark, og de udgør Dronning Ingrids Herbarium. Planterne er indsamlet i vækstsæsonen 1995. Herbariet er ikke en komplet samling af slotshavens planter, men er et repræsentativt udsnit.

Herbariet befinder sig i samlingerne på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (KU), hvortil det er overført fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU (tidligere Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL) i 2016.

Her på hjemmesiden er der en side for hvert herbarieark med tekst om planten og foto af herbariearket. Hver art er beskrevet med familie, evt. underfamilie og gruppe, samt slægt og art og evt. varietet/sort.

I listen over plantefamilier herunder kan man klikke sig videre til siderne om de enkelte familier. Under hver familie er der en liste med de indsamlede arter og varieteter/sorter. Her kan man klikke på artsnavnet for at gå til siden om arten.

Plantefamilier repræsenteret i Dronning Ingrids Herbarium