Tør- og vådsamlinger

Statens Naturhistoriske Museums mange samlinger af dyr, sten og planter, er bevaret på vidt forskellige måder. Ud over bjergarter, fossiler, meteoritter og mineraler, er der monterede skeletter, skeletter i samlesæt, skind, insekter på nål, dyr og planter i sprit, planter på herbarieark, objektglas, vævsprøver osv.

Naturhistoriske samlinger kan generelt inddeles i tre typer i forhold til opbevaringsmetode: våde, tørre og levende.