Typer

Typeeksemplaret for havsneglen Gloria maris, først beskrevet af Johann Hieronymus Chemnitz i 1777

Nogle af de vigtigste individer og eksemplarer, der opbevares i naturhistoriske samlinger er ”Typer”. En type er det individ, som danner grundlag for beskrivelsen af en ny art.

Forskere kan vende tilbage til typen senere og undersøge den igen. Det sker f.eks. hvis man vil sammenligne med en mulig ny art, eller hvis man får mistanke om, at en forsker er kommet til at beskrive en allerede kendt art.

Derudover opbevarer museerne ”voucher-specimens". Det er eksempler på eksemplarer og stykker, som på et tidspunkt har fået en videnskabelig værdi, ved at have indgået i større forsøg og analyser.

Ved at gemme disse individer og eksemplarer, kan senere generationer altid gå tilbage til udgangspunktet og eftertjekke beskrivelser og metoder, samt underkaste dem nye undersøgelsesmetoder.