Digitalisering og demokratisering af samlingerne

Billede a digitale samlingerDe nationale naturhistoriske samlinger på Statens Naturhistoriske Museum rummer omkring 14 mio genstande indsamlet over en periode på 400 år. De omfatter genstande fra alle dele af verden, med særlig god dækning af den danske natur. Samlingerne er først og fremmest et forskningsredskab der benyttes af danske såvel som udenlandske forskere til studier af f.eks. livets udvikling på jorden, biodiversitet og klimaændringer.

Museet er forpligtet til at sikre samlingernes bevarelse for eftertiden og sikre at samlingerne anvendes til forskning og formidling, for derved at sikre at viden om den fælles naturarv gøres tilgængelig og vedkommende for alle verden over. Dette gør museet ved at sikre åbne og tilgængelige samlinger der kan studeres på museet eller via udlån til udstilling eller forskning, hvis besøg ikke er muligt. Statens Naturhistoriske Museum varetager således en vigtig global opgave ved at sikre bevarelsen og tilgængeligheden af unikke naturhistoriske genstande fra hele verden, også fra egne hvor der ikke er tilstrækkelig infrastruktur og midler til at sikre samlingsbevarelsen selv.

Billede af digitalisering af samlingerFor at sikre åbne og tilgængelige samlinger for alle, tog Statens Naturhistoriske Museum i 2018 medinitiativ til etablering af DiSSCo, https://www.dissco.eu/, en ny europæisk digital samlingsportal der skal koordinere digital adgang til europæiske naturhistoriske samlinger, herunder de danske.

Digitalisering af danske naturhistoriske samlinger blev igangsat i 2021 via en bevilling på 30 mio kr fra Forskningsministeriets Pulje til Forskningsinfrastruktur og Statens Naturhistoriske Museum lancerede en ny digital samlingsportal, der giver fri adgang til museets samlinger.

Digitaliseringen af de danske naturhistoriske samlinger vil tage en årrække, men vil på sigt sikre fri adgang for alle, herunder brugere i lande hvor man ikke har ressourcer til at etablere den nødvendige samlingsinfrastruktur. Samlingsdigitaliseringen er en del af Statens Naturhistoriske Museums repatrieringsstrategi, der er med til at sikre global digital adgang for alle og dermed et vigtigt redskab i demokratiseringen af grundlaget for vores fælles viden om naturen. Vi samarbejder i den forbindelse med partnere verden over for at øge kendskabet til og brugen af samlingerne.