Samlingsforvaltning

Samlingerne ved Statens Naturhistoriske Museum bliver forvaltet af museets kuratorer, samlingskoordinatoren og samlingsmedarbejderne i nært samarbejde med museets samlingschef. Samlingsafdelingen er ansvarlig for den praktiske forvaltning af samlingerne og museets videnskabelige kuratorer er ansvarlige for den videnskabelige forvaltning.

Videnskabelige kuratorer

Kuratorerne baserer deres forskning på museets samlinger og bruger væsentlige dele af deres tid på faglig kuratering af deres egne samlinger. Normalt er kuratorerne fagspecialister inden for et af de områder, som de forvalter, og har akademisk og historisk indsigt i den kuraterede samling. Ud fra strategien for hver samling forventes kuratorerne at bedømme det forsknings- og udstillingsmæssige potentiale for deres samling, og er ansvarlige for forvaltningen og udviklingen af samlingen gennem indsamling, udveksling, aktiv udsendelse af materiale til bestemmelse og indbydelse af specialister udefra.

(Foto: Birgitte Rubæk)

Kuratorerne er ansvarlige for den videnskabsfaglige træning af samlingsmedarbejdere, konservatorer og præparatorer, videnskabelig vejledning af besøgende og studerende, og for vækst og kvalitet af de tilhørende samlingsdatabaser.

De videnskabelige kuratorer er også ansvarlige for udlån, herunder godkendelse, udvælgelse af genstande, og tilbagekald af lån. De forestår også afgang fra samlingen, den systematiske opstilling af samlingen, samt sortering og bestemmelse af materialer.

Kuratorerne står for den faglige kommunikation omkring samlingerne, herunder forespørgsler fra offentligheden. De fungerer endvidere som faglige konsulenter for museets udstillinger, kommunikationsafdeling, og som faglige ressourcepersoner for de relevante dele af de danske naturhistoriske amatørsamfund indenfor botanik, geologi og zoologi.

Samlingsmedarbejderne

Museets konservatorer og samlingsmedarbejdere er ansvarlige for det daglige praktiske arbejde med samlingerne; de behandler og konserverer de genstande, der tilgår og indgår i samlingerne; etikettering, genopfyldning af alkohol og glycerol m.m.

Samlingsmedarbejderne forvalter også de fysiske faciliteter til opbevaring (opstilling, møbler og materialer), flytning og omorganisering af genstande; de finder genstande til besøgende forskere, udlån, undervisning osv., herunder forsvarlig pakning og afsendelse af lån.