Vævsbanker

Statens Naturhistoriske Museum er udpeget som nationalt opbevaringssted for DNA- og vævsprøver (Den Nationale DNA- og Vævsbank). Her opbevares DNA- og vævsprøver fra Danmark, Grønland og Færøerne sammen med prøver indsamlet i udlandet, der har været brugt af danske forskere.

Igennem 25 år har Statens Naturhistoriske Museum indsamlet DNA- og vævsprøver fra over 20.000 arter af planter og dyr. Det primære formål er at sikre prøverne for den biologiske mangfoldigheds skyld. Museet opmuntrer også til, at prøverne bliver brugt i internationale, nonprofit-videnskabelige forsøg, undersøgelser af slægtskab, og forskning inden for medicin.

DNA- og vævsprøver opbevares i flydende kvælstof ved temperaturer lavere end minus 150 °C (Foto: Lennart Søgård-Høyer)

Statens Naturhistoriske Museums DNA- og Vævsbanker er en del af et internationalt netværk af DNA- og vævsbanker, der har til formål at indsamle og bevare prøver fra et udsnit af Jordens mange millioner arter.

DNA- og vævsbanker indeholder prøver af væv eller blod fra planter eller dyr. Prøverne bliver bevaret enten nedfrosset eller dyrkes som nyt plantevæv under kunstige forhold. På den måde kan prøvernes genetiske indhold sikres i ekstremt lang tid fremover, dels som dokumentation for den biologiske mangfoldigheds skyld, dels for at sikre at forskere gå arbejde med materialet fremover. 

Væv og DNA er ofte dyrt, tidskrævende og besværlige at indsamle, da prøverne skal tages efter særlige metoder, og ofte ude i naturen. Metoderne er udviklet for at undgå, at prøverne bliver forurenet med ”fremmed” DNA og for at bevare prøverne intakt, indtil de kan indgå i en sikker DNA- og vævsbank.

Den Nationale DNA- og Vævsbank

Museets DNA- og vævsprøver ligger i Den Nationale DNA- og Vævsbank. Formålet med banken er at opbevare DNA- og vævsprøver fra Danmark, Grønland og Færøerne samen med prøver indsamlet i udlandet, der har været brugt af danske forskere.

Gennem vævsbanken er Danmark en del af et internationalt netværk af DNA- og vævsbanker, der fordeler arbejdet med at indsamle og bevare prøver fra et udsnit af Jordens mange millioner arter.

Botanik

Statens Naturhistoriske Museums botaniske vævsbanker omfatter en kryobank og en frøgenbank.

Frøgenbanken indeholder frø af henved 800 vilde danske arter, 1000 arter fra havens egne samlinger og 150 accessioner af frø med særligt relevans for forskningen.

Zoologi

Statens Naturhistoriske Museum har en af verdens største samlinger af DNA og væv fra fugle. Over 3.500 arter er repræsenteret, fortrinsvis som blodprøver i kryobank. Samlingen indeholder også en væsentlig mængde prøver fra afrikanske krybdyr og pattedyr, og en mindre mængde leddyr. På sigt vil museets ”frosne” samlinger også omfatte forhistorisk DNA-materiale fra f.eks. mammutter og uldhårede næsehorn.