DNA- og vævsbanker

DNA- og vævsbanker indeholder prøver af væv eller blod fra planter eller dyr, men ikke hele eksemplarer. Prøverne bliver bevaret enten nedfrosset eller ved at dyrke nyt plantevæv under kunstige forhold. På den måde kan prøvernes genetiske indhold sikres i ekstremt lang tid fremover.

DNA- og vævsbankerne er en højteknologisk udvidelse af museers eksisterende samlinger. Her beskrives to slags vævs- og DNA-banker: Kryo-genbanker og Levende vævsbanker.

Kryo-genbanker

Genbanker med frossent DNA og væv kaldes for "kryo-genbanker". De er genbanker hvor prøver af blod eller væv opbevares ved -156 °C eller -196 °C i flydende kvælstof. Ved denne lave temperatur går al celleaktivitet i stå, så prøverne i princippet kan gemmes i umindelige tider.

(Foto: Lennart Søgård-Høyer)

Plantematerialet kan i princippet opbevares og bevare evnen til at regenerere i næsten ubegrænset tid, når det efter optøning igen bringes i vævskultur.

Udvikling af procedurer for nedfrysning af blod eller væv i flydende kvælstof er imidlertid også meget ressourcekrævende, og kryo-beholderne skal jævnligt påfyldes flydende kvælstof. Den nedfrosne kryo-genbank forudsætter desuden at vævskulturprotokoller er udviklet både til fremstilling af plantemateriale til nedfrysning og til reetablering at optøet plantemateriale.

Levende vævsbanker

I ”Levende” banker, der også kaldes in vitro vævsbanker, dyrker og vedligeholder man væv fra planter. Plantevævet er gjort sterilt, og skal derefter udvikle og vokse på et kunstigt underlag med de rette næringsstoffer. Undervejs skal planterne hele tiden deles og overføres til nyt, frisk underlag. In vitro-banker er derfor ”aktive genbanker”, der kræver store arbejdsressourcer at passe og vedligeholde. Det er heller ikke alle plantearter, der kan holdes i vævskultur.

Dyrkning af planter i vævskultur

Der er et meget stort arbejde forbundet med at bringe nye planter i vævskultur, og det kan ikke lade sig gøre for alle plantearter. Arbejdet består i at få plantematerialet gjort sterilt og i at udvikle og tilpasse egnede vævskultur-substrater. Det er derfor en "aktiv samling", der kræver store ressourcer at passe og vedligeholde.

Arbejdet med vedligeholdelse af planterne i en in vitro genbank består primært i at planterne deles og overføres til nyt substrat hver måned. Som hovedregel er der altid tre kulturglas med hver art i genbanken. Ét "gammelt" glas der fungerer som levende sikkerhedskopi og to glas med ny-overførte planter der er den aktive genbank. Hver måned deles og overføres planterne fra det ene "sidste måneds nye glas" til to nye glas. Det andet, den "sidste måneds nye glas" bliver så den nye sikkerhedskopi, og den gamle sikkerhedskopi kasseres.