Zoologi

De zoologiske samlinger indeholder omkring 10 millioner dyr, som repræsenterer ca. 10 % af de kendte, flercellede dyrearter.

Chaeotodon orbicularis (Forsskål 1775)

Samlingernes historie rækker mere end 200 år tilbage i tiden og er derfor rige på typeeksemplarer, hvor mange er gamle og meget efterspurgte i den internationale forskning. De udvides hele tiden med nye indsamlinger og eksemplarer fra hele verden. Museets vævssamling til DNA-undersøgelser vokser særligt hurtigt, med bl.a. afrikanske pattedyr og mere end 3.000 fuglearter.

Foruden righoldige samlinger af danske dyr, er vore samlinger meget stærke på disse områder:

  • Nordatlanten og Arktis (særligt Grønland)
  • De tidligere Dansk Vestindiske kolonier
  • Østafrika (særligt Eastern Arc-bjergene)
  • Insekter fra Sydamerika (særligt sommerfugle)
  • Filippinerne, Bismarck- og Solomon-øerne
  • Dybhavets fauna
  • Hvalskeletter
  • Feltarbejde og ekspeditioner: P.W. Lund (Lagoa Santa 1832-44), Ingolf (1892), Atlantide (1932) og Galathea 2 (1950-52)

Samlinger (teksten på disse sider er på engelsk):