Gråsten Slots historie

Clématis-hybrid, Klematis, 'Lasurstern'

I 1604 lod Gregers Ahlefeldt det første Gråsten Slot opføre. Dette blev bygget, hvor det nuværende er beliggende og var færdigt i 1616. Slottet bestod af hovedbygning og tilhørende avlsgård bygget på en halvø i Slotssøen.

Den første Slotshave blev anlagt i fransk stil antagelig omkring midten af 1600-tallet. I slutningen af 1600-tallet blev slottet bygget om til et prægtigt barokslot, og haven blev samtidigt forbedret med orangeri, kunstfærdige bede, skulpturer og sjældne planter.

Slottet blev i 1725 solgt på tvangsauktion til Hertug Christian August I og blev herefter kun benyttet som sommer- og jagtbolig. Da slottet var dyrt at bebo, blev det kun sparsomt benyttet og vedligeholdt. Slottet forfaldt hurtigt og orangeriet blev nedrevet kort efter salget.

Under en restaurering i 1757 nedbrændte slottet. Slotskirken blev reddet, men flere kunstneriske og kulturhistoriske kostbarheder gik tabt ved slotsbranden. Slottet blev kun delvis genopført, og Slotshaven blev omlagt til en engelsk landhave med rislende vandløb, bugtede stier og udsigtshøje.

I året 1842 opførte Hertug Christian August II midterbygningen på Langegangen, som havde forbundet de to fløje. I den efterfølgende periode havde slottet skiftende ejere.

Den Danske Stat købte i 1921 Gråsten Slot, og i 1935 blev slottet overrakt til kronprinseparret som bryllupsgave. Slottet er siden 1936 blevet benyttet som sommerresidens. Slotshaven var sprunget i skov (Andersen, 1986) og blev i 1935-36 omlagt med store staudebede, som kan ses i dag, og haven blev holdt i engelsk stil.

Siden da er der hvert år blevet lavet forskellige forandringer f.eks. nye bede og beplantninger.