Slotshaven i sommeren 1996

Nedenstående er en beskrivelse af Gråsten Slotshave, som den så ud i sommeren 1996. Haven kan efterfølgende have ændret sig. 

Phlox drummóndii Hook., Sommer-Floks, 'Beauty'-blandet

Stauderne findes hovedsageligt i forhaven i store bede med mange sammen, og det er for det meste traditionelle arter som f.eks. Paeónia, Phlox, Delphínium. De høje stauder er elegant bundet op ved hjælp af grene og kviste, der helt usynligt støtter planterne. Ind imellem stauderne, især foran disse, plantes sommerblomster for at skabe større farvevariation. Disse blomster stammer fra havens egen frøindkøb ofte fra L. Dæhnfeldt, og det er de gængse sorter, der findes her.

Lílium og Állium har deres eget bed ved poolen, og heraf har det fået navnet Liljebedet. Liljerne er næsten alle af hybrid oprindelse.

På grænsen mellem haven og Slotssøen er anlagt en blomstereng omgivet af ellesump. Blomsterengen er anlagt på et tidligere stykke græsplæne med majliljer i. Arealet blev omlagt efter majliljernes afblomstringen og en speciel blomstereng frøblanding med græsser, en- og flerårige blomster blev udsået. For at løse problemet med at planterne vælter ved store regnskyl, udsås havre, som de øvrige planter kan støtte sig til. Til september bliver engen slået med le for at holde græsset nede og fremme blomsterfloraen. Derudover skulle blomsterengen kunne passe sig selv, men man har valgt i enkelte pletter at oprive jorden og udså enårige blomster såsom valmuer og kornblomster.

Midt i haven er Det Hvide Bed anlagt; som navnet antyder, forefindes der kun hvidblomstrende planter i dette bed. Bedet er anlagt som et stenhøjsbed, og her findes mange stenhøjs- og pudedannende planter som f.eks. Sédum, Diánthus og Cerástium.

Dagliljebedet er anlagt imellem Billeddammen og bækken, og i bedet findes havens samling af Hemerocállis. Disse er plantet mellem Hósta.

I haven findes en stor samling af roser, både gamle og moderne roser. Mange af de nyere roser er danske fra rosenforædlerfirmaet Poulsens Roser.

Foran Prinsessehuset er dufthaven anlagt med små kvadratiske bede, som foruden de velkendte krydderurter såsom Thýmus, Sálvia og Melíssa også indeholder en samling af duftgeranier som f.eks. Muskatgeranie og Rosengeranie. Op ad det stråtækte Prinsessehus vokser stokroser og imellem disse rosmarin, som står ude hele året rundt til trods for, at rosmarin ikke er hårdfør i Danmark.

I selve Prinsessehaven udplantes hovedparten af de planter, som Dronning Ingrid har hjemkøbt som frø, og det er hovedsageligt sommerblomster, der plantes. Derfor er det netop i Prinsessehaven, at mange nye og spændende planter befinder sig.

På østsiden af Billeddammen findes der en skovbevoksning, og under og imellem de gamle træer er plantet Rhododéndron. Under Rhododéndron vokser Árum, Prímula, Thalíctrum og Aquilégia sammen med Aegopódium og Géum. Denne blanding af naturlig flora og haveplanter går ud i ét, således at man ofte er tvivl om, hvad der er plantet, og hvad der er selvsået. Dette er netop et af kendetegnene ved Slotshaven, at man flere steder i haven oplever flotte velanlagte bede ved siden af selvsåede bevoksninger. Herved er skabt en fin balance mellem naturen og de velfriserede anlæg. Dette skaber gode levesteder til dyrelivet. I haven findes et rigt fugleliv. For eksempel bliver den hyppigt besøgt af den sjældne Isfugl. Derudover lever mange frøer og guldsmede i haven.

I gartneriet holdes de gamle traditioner i hævd. Gartneriet dyrker alle udplantningsplanterne til Slotshaven. Dette er bl.a. grunden til, at haven har et meget rigt sortsortiment. Dette giver mulighed for at dyrke planter, der ikke er i produktion i Danmark ved at købe frø fra England og derved selv opformere planterne. Planter, der normalt ikke ville kunne trives ved almindelig produktion, giver det også mulighed for at dyrke, da planterne efter at være blevet sået og spiret i væksthuse bliver plantet ud i drivbænke, hvor de bliver afhærdet før udplantningen finder sted. Ved gartneriet findes en stor urtehave, hvor der dyrkes grøntsager og frugter til hofkøkkenet, der hver dag får friske forsyninger, når slottet bebos. Ved gartneriet produceres endvidere snitblomster til udsmykning af slottet og Slotskirken.

Dronning Ingrid købte hvert år frø fra Chiltern Seed og Thomson & Morgan i England. Frøposerne blev sendt til Gråsten Slot med en beskrivelse fra Dronning Ingrid om, hvordan planterne ser ud, og evt. hvor de kan udplantes. Det er fra disse indkøb haven fik sine specielle planter, og derudover købte Slotgartneren frø hos L. Dæhnfeldt. Desuden indsamles frø fra Slotshaven for at bevare planter med særlige egenskaber, der er udgået af frøfirmaernes sortimentlister. De første sommerblomster fordelt på omkring 80 forskellige sorter sås omkring 1. februar. Udplantningen finder sted i perioden fra 10. maj til 5. juni, og i alt udplantes ca. 25.000 sommerblomster hvert år.