Plantepatologisk Hovedsamling

Denne samling har i øjeblikket ikke nogen kurator og derfor er der begrænset adgang. Henvendelser om lån og besøg bedes rettet til Samlingschef Nikolaj Scharff: nscharff@snm.ku.dk

Kurator

Uden kurator

Samlingsmedarbejder

Christian Lange

Om samlingen

Samlingen indeholder alle typer beskrevne misdannelser på vedplanter og urteagtige planter fra Danmark og alle de vigtigste typer af skader på tømmer/bygningstræ, forårsaget af vednedbrydende svampe. Formålet med samlingen er at belyse plantepatogeners (samt en del saprofytiske svampes) optræden og udbredelse i Danmark. Samlingen er opbygget i løbet af de sidste 120 år.

Samlingen er den eneste af sin slags i Norden. På grund af sin størrelse og den lange periode, hvori præparaterne er indsamlet, er den også internationalt set meget værdifuld. Samlingen indeholder adskillige typeeksemplarer og identificeres ved forkortelsen CP i den internationale fortegnelse over videnskabelige herbarier.

Plantepatologisk Hovedsamling i tal

  • Antal stykker: ca. 30.000
  • Typer: flere

Styrker

  • Alle typer misdannelser på vedplanter og urteagtige planter fra Danmark
  • Alle de vigtigste typer af skader på tømmer og bygningstræ
  • Reference til at fastslå identiteten af nyfundne plantepatogene svampe
  • Flere beskrevne typer

Vigtige samlinger

Hovedsamling

Kernen i samlingen udgøres af plante-og vedmateriale  med symptomer på abiotisk påvirkning (dårlige jordforhold); misdannelser som følge af genetiske abnormaliteter; og smitsomme sygdomme, primært grundet svampe, bakterier, virus, mycoplasma og højere planter. Dertil kommer en stor mængde svampestrukturer (dvs. frugtlegemer).

Hovedsamlingen indeholder også en række særlige samlinger, herunder en stor mængde marine svampe.

Svampe i bygninger og tømmer

Samlingen omfatter alle de vigtigste typer af skader på tømmer/bygningstræ, forårsaget af vednedbrydende svampe.

En af samlingens meget vigtige funktioner er derfor at fungere som reference og hjælp, til at fastslå identiteten af nyfundne plantepatogene svampe. Det kan for eksempel være i tilfælde af problemer ved deres bestemmelse. Den udgør et vigtigt element i udbredelsen af kendskabet til de hyppigt forekommende og ofte økonomisk katastrofale angreb af svampe i bygninger og tømmerlagre.

Historie

Generalherbariet for det plantepatologiske fagområde er grundlagt af Emil Rostrup (1831-1907), der blev ansat på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu en del af KU-SCIENCE) i 1883. Her etablerede han verdens første lærestol i plantepatologi med både formel undervisning på universitetsniveau og tilhørende systematisk forskning.  Det drejer sig således om en for Danmark helt enestående samling med mange kvaliteter.

Hovedsamlingen indeholder præparater fra Rostrups virke før 1883 og omfatter i dag skønsmæssigt 30.000 eksemplarer. Det skyldes en ihærdig og systematisk indsamling gennem mere end et århundrede af landets mest fremtrædende plantepatologer og mykologer. Præparater fra samlingen blev brugt i undervisningen i plantepatologi ved den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og dens efterfølgere.

Mange af de største eksemplarer af sådanne misdannelser, fundet i Danmark i de sidste 120 år, findes i samlingen. Foruden sin videnskabelige værdi har samlingen derfor også en betydelig udstillingsværdi.

Lektor Eigil de Neergaard var i mange år kurator for samlingen.

Landbohøjskolens plantepatologiske herbarium blev i 2016 overdraget til Statens Naturhistoriske Museum.