Havens Væksthuse


Det store palmehus (hus 1-5) blev bygget ved havens anlæggelse i 1872-74, men blev i 1984 gennemgribende renoveret og indrettet med moderne installationer. Huset er 94 m langt, og er opdelt i 5 afdelinger (Hus 1-5), hver med sit specielle klima. I sidste halvdel af det 19. årh. opførtes tilsvarende glashuse i andre europæiske storbyer efter inspiration fra Crystal Palace, der blev bygget til verdensudstillingen i London i 1852. Enkelte af disse imponerende væksthuse eksisterer stadigvæk rundt om i Europa.

Hus 1
Tropiske vand- og sumpplanter, med vandbregner, Cryptocoryne, papyrus, ris og kæmpeåkande, Victoria cruziana. Desuden forskellige arter af mangrovetræer med deres karakteriske og ejendommelige rødder (støtterødder, stylterødder og ånderødder).

Hus 2
Planter fra de lidt varmere subtroper samt enkelte tropiske arter. Mange kendte nytteplanter som f.eks. daddelpalme, kaffetræ, tebusk, kaneltræ, passionsblomst, granatæble og flere citrusarter, men også lidt mindre kendte som trætomat.

Hus 3
Tropisk regnskovsklima. Mange tropiske nytteplanter som f.eks. oliepalme, kapoktræ, banan, kakao, papaya, mango, kardemomme, ingefær m.m. Desuden mange andre tropiske planter, som f.eks. forskellige palmer, skruepalme, Ficus, Philodendron og marantacéer, og en usædvanlig stor samling af gamle eksemplarer af koglepalmer (cycadéer).

Hus 4
Tropiske planter, overvejende fra egne med en årlig tørkeperiode, hvor den naturlige vegetation er savanne eller skovsteppe. En del nytteplanter som pokkenholt-træ, guajava, kalabastræ, tyggegummitræ, peberbusk og Rosen-singrøn (anvendes til fremstilling af medicin mod kræft). Desuden mange bregner.

Hus 5
Subtropiske planter, især fra egne med mediterrant klima som selve Middelhavsområdet, Sydafrika og det sydvestlige Sydamerika. Her findes bl.a. oliventræ, pinje, forskellige ege-arter (bl.a. kork-eg), myrte, akacie, Eucalyptus, jordbærtræ og cistus-roser. Desuden de sydhemisfæriske nøgenfrøede slægter Podocarpus og Araucaria.

Lave Huse (Hus 7-10)

Hus 7
Tropisk klima, især med planter fra ananasfamilien: Ananas, Aechmaea, Vriesia, foruden "spansk mos" og andre Tillandsia-arter. Hér også epifytiske kaktus-arter (Rhipsalis) og enkelte særligt bevaringsværdige planter fra øerne Mauritius og Rodrigues i det Indiske Ocean.

Hus 8
Tropisk klima. Domineret af mange epifytiske arter af Begonia, men også Hoya (voksblomst), Sansevieria og vanille. Desuden en del forskellige planter, som f.eks. Myrmecodia og Dischidia, der i naturen lever sammen med myrer.

Hus 9
Tropiske orkidéer, i alt over 500 forskellige arter og varieteter, samt enkelte krydsninger. De fleste er epifyter fra regnskoven, som størsteparten af de tropiske orkidéer, men der er også jordorkidéer som f.eks Paphiopedilum m.fl.

Hus 10
Kaktus og andre sukkulenter fra ørken- og steppeegne, som f.eks. kaktus fra Amerika, og vortemælk og aizoacéer ("levende sten") fra Afrika. Desuden rummer huset mange specielle "caudiciforme" planter, som har en kort, knoldformet stamme med et modstandsdygtigt barklag yderst. I alt ca. 1000 forskellige planter.

De øvrige væksthuse (Hus 6, 11, 13-14, 15-27), som ikke er åbne for publikum, rummer bl.a. planter fra Madagaskar, tropiske- og subtropiske savanneplanter, thailandske orkidéer, Galapagos-planter og andre særligt bevaringsværdige planter, mediterrane arter, samt arktiske og alpine planter. Desuden er nogle væksthuse reserveret til forsøgsvirksomhed og planteformering.

Disse sjældne planter dyrkes i et særskilt væksthus for truede arter.

Det er karakteristisk, at mange af de truede arter vokser på små øer, har et meget begrænset udbredelsesområde og ikke findes andre steder. Disse såkaldt endemiske arter er specielt truede, af menneskets aktiviteter, der bygges veje, hoteller og anlægges golfbaner. Mennesket har også indført dyr, som ikke oprindeligt fandtes i området. Dyrene formerer sig ofte meget hurtigt og kan hurtigt græsse vegetationen ned, det gælder især geder. Men også indførte planter kan være en trussel mod andre planter. På mange øer er en indført plante blevet til et besværligt ukrudt, der kvæler den oprindelige vegetation. Især er planterne på de oceaniske øer yderst sårbare. Hver tredje af alle kendte truede arter er ø-endemer.

Væksthuset for de truede arter er på 2 x 136 m2.

I det ene hus dyrkes udryddelsestruede arter fra oceaniske øer som Madagaskar, Mascarenerne og Galápagos. Oprindeligt voksede kun 500 plantearter på Galápagos øerne, heraf var 180 endemiske arter. Siden øernes opdagelse i 1535 er der indført yderligere 550 plantearter, hvoraf et par er så invasive, at de udkonkurrerer den oprindelige vegetation. En af dem, ildkrone, der kom til øerne som haveplante, dyrkes også herhjemme som prydplante. Men vores klima hæmmer dens spredning.

Det andet hus rummer en enestående samling af thailandske orkideer. Samlingen blev grundlagt af Dr. Gunnar Seidenfaden, som indsamlede planterne mens han var Danmarks ambassadør i Thailand. Denne samling er ikke tilgængelig for publikum, men anvendes udelukkende til forskning.

(Der er intensiv TV overvågning af begge huse!)