Havens Frilandsområder

Aboretet
Havens samling af træer og buske er ikke placeret i et særligt kvarter, men er placeret efter landskabsmæssige og dyrkningsmæssige hensyn. Nogle af træerne er specielt iøjnefaldende, som f.eks. sympcypressen (Taxodium distichum) og gingko-træerne ved søen, og de store poppeltræer ved énårigt kvarter.

'Acaciehøjen'
På området nær søen vokser træer og buske, der hører til ærteblomstfamilien. Det er smukke træer og buske med fint opdelt løv, smukke 'ærteblomster', som regel samlede i klaser. Træerne springer sent ud, og flere har smukke høstfarver. Flere arter af tretorn, Gleditsia, viser variationen i lange, forgrenede torne på stamme og grene.

Dansk kvarter
Omkring 900 af Danmarks vilde plantearter dyrkes her, deriblandt også arter, der er meget sjældne i naturen. Planterne er ordnet systematisk i buede bede, men kvarteret omfatter også en klit, en mose, en skovbund og vandplanter.

Ét årigt kvarter
Samlingen omfatter ca. 1000 forskellige, enårige plantearter, hvoraf de fleste hører hjemme i varmere klima, f.eks. Middelhavsområdet, Sydafrika og Amerika. De trives i den danske sommer, og inden planten dør om efteråret, høstes der frø, som opbevares i frø- og genbanken indtil næste forår. Planterne er ordnet alfabetisk efter familie, slægt og art.

Granbakken
På bakken ned mod søen vokser nåletræer. Mest imponerende er den store gruppe af østrigsk fyr, Pinus nigra var. austriaca.

Rosarium
Det er især de gamle, historiske roser, der vokser her. De fleste har en fin duft i blomstringstiden.

Staudekvarteret
Samlingen omfatter over 1000 arter af stauder. 'Stauder' er flerårige, urteagtige planter, der hvert år visner bort, men næste forår spirer fra de underjordiske dele. Samlingen er ordnet alfabetisk efter familie, slægt og art, og det er især stamformerne til de almindelige haveplanter, der vises.

Stenhøjene
På resterne af de gamle forsvarsværker dyrkes en stor samling af stenhøjsplanter. Den ene høj er opbygget af faksekalk, her vokser kalkplanter. På den anden høj vokser græske bjergplanter, planter fra Alperne, fra Grønland og fra Kaukasus. Ved foden af stenhøjene vokser surbundsplanter som Rhododendron blandt sjældne træarter.

Østasiatisk kvarter
Østasien er et af de artsrigeste områder i verden. Mange af vore smukkeste haveplanter stammer derfra, og især fra Kina. I dette kvarter vises nogle af stamformerne til haveplanterne.