Havens Frilandsområder

Aboretet
Havens samling af træer og buske er ikke placeret i et særligt kvarter, men er placeret efter landskabsmæssige og dyrkningsmæssige hensyn. Nogle af træerne er specielt iøjnefaldende, som f.eks. sympcypressen (Taxodium distichum) og gingko-træerne ved søen, og de store poppeltræer ved énårigt kvarter.

'Acaciehøjen'
På området nær søen vokser træer og buske, der hører til ærteblomstfamilien. Det er smukke træer og buske med fint opdelt løv, smukke 'ærteblomster', som regel samlede i klaser. Træerne springer sent ud, og flere har smukke høstfarver. Flere arter af tretorn, Gleditsia, viser variationen i lange, forgrenede torne på stamme og grene.

Dansk kvarter
Omkring 900 af Danmarks vilde plantearter dyrkes her, deriblandt også arter, der er meget sjældne i naturen. Planterne er ordnet systematisk i buede bede, men kvarteret omfatter også en klit, en mose, en skovbund og vandplanter.

Granbakken
På bakken ned mod søen vokser nåletræer. Mest imponerende er den store gruppe af østrigsk fyr, Pinus nigra var. austriaca.

Staudekvarteret
Samlingen omfatter over 1000 arter af stauder. 'Stauder' er flerårige, urteagtige planter, der hvert år visner bort, men næste forår spirer fra de underjordiske dele. Samlingen er ordnet alfabetisk efter familie, slægt og art, og det er især stamformerne til de almindelige haveplanter, der vises.

Stenhøjene
På resterne af de gamle forsvarsværker dyrkes en stor samling af stenhøjsplanter. Den ene høj er opbygget af faksekalk, her vokser kalkplanter. På den anden høj vokser græske bjergplanter, planter fra Alperne, fra Grønland og fra Kaukasus. Ved foden af stenhøjene vokser surbundsplanter som Rhododendron blandt sjældne træarter.