Geologisk afdeling

Materialer på bibliotekets afdeling:

  • Danske geologiske bøger uanset alder: Søges via KBs database REX.
  • Danske geologiske tidsskrifter: Spørg bibliotekaren.
  • Udenlandske geologiske bøger udkommet før 1900: Søges via KBs database REX.
  • Klassiske geologiske tidsskrifter påbegyndt før 1900, hvad enten det er løbende eller ophørt: Spørg bibliotekaren.
  • Håndbøger, ordbøger o.l. på læsesalen: Søges via KBs database REX.
  • Særtrykssamling af danske forfattere: Samlingen er ikke online.
  • Mindre specialsamlinger af Linnés, Fries', Darwins og andre oprindelsesværker: Søges via KBs database REX.
  • Geologiske arkiver: Spørg bibliotekaren.
  • Geografisk Selskabs samling af geografisk litteratur fra Danmark og udlandet: Ikke søgbar.