Biblioteket på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Bibliotek er en sammenslutning af tre tidligere biblioteker: Botanisk Centralbibliotek, Geologisk Museums Bibliotek og Zoologisk Museums Bibliotek. Biblioteket indeholder en samling af ældre bøger og tidsskrifter (før 1900) foruden museets botaniske, geologiske og zoologiske arkiver.

Biblioteket er ikke et udlånsbibliotek, men samlingerne af bøger, tidsskrifter, arkivmateriale m.m. kan benyttes på læsesalene, hvor der er mulighed for at kopiere og scanne materialet. Ved særlige bestillinger f. eks. af arkivmateriale anbefales det at bestille pr. telefon eller mail i forvejen.

Bibliotekets materialer er fordelt på tre afdelinger:

Biblioteket kommer til at indgå i det nye Statens Naturhistoriske Museum som museets Videncenter med lokaler i den tidligere Polytekniske Læreanstalt på Sølvtorvet. 

Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek har overtaget samlingerne af nyere bøger (efter 1900) og af tidsskrifter, som er begyndt efter 1900. De søges via Det Kgl. Biblioteks database REX.

samlingsbillede