Tak

Websiderne om Olaf Galløe er blevet til som en del af projektet 'Digitalisering af de danske laver', ved lektor, kurator Nina Lundholm og samlingsmedarbejder Christian Lange, Statens Naturhistoriske Museum, og emeritus Ulrik Søchting, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Tak til 15. Juni Fonden for at finansiere projektet.

Tak til Olaf Galløes søn Vibe Galløe (1925-2016) og dennes hustru Kirsten Galløe samt deres børn Mette, Anders, Lennart og Peter Galløe for at overdrage originale manuskripter og plancher, tegninger og akvareller til Statens Naturhistoriske Museum, stille fotos og andet materiale til rådighed og bidrage med oplysninger.

Tak til Østre Borgerdyd Gymnasium (nu Gefion Gymnasium) for at stille fotos af Olaf Galløe til rådighed.

Tak til bibliotekar Hanne Espersen og emeritus Henning Knudsen, Statens Naturhistoriske Museum, for hjælp med arkivalier, litteratur og skanning.

Tak til biolog og webredaktør Lotte Endsleff, Statens Naturhistoriske Museum, for at opbygge websiderne, skrive sidernes tekst og udvælge og bearbejde billedmaterialet.

Lennart Galløe, Vibe Galløe og Mette Galløe

Samtale med familien og fremvisning af billeder, bøger, mikroskop m.m. Fra venstre: Lennart Galløe, Vibe Galløe og Mette Galløe. Foto ©Ulrik Søchting, 2014.