Olaf Galløe

Olaf Galløe 1913.

Dansk botaniker og likenolog, 1881-1965.

Galløe studerede botanik ved Københavns Universitet; magisterkonferens med botanik som hovedfag 1907. Lærer ved Østre Borgerdydskole 1904-48, lektor 1923.

Galløes tidligste arbejder omhandler planternes biologi og økologi. Snart fandt han interesse i de nordiske likener, som han studerede ihærdigt ved siden af sin lærergerning, og hvorom han skrev en række banebrydende værker. Han er særligt kendt for sit store 10-binds værk Natural History of the Danish Lichens.

Olaf Galløes indsamlinger af likener, originale manuskripter og korrespondance m.m. befinder sig på Statens Naturhistoriske Museum.

Oversigt