Natural History of the Danish Lichens

Foto Olaf GalløeI dette store værk i 10 bind beskrev Galløe  strukturen af et eller flere individer af hver liken-art og illustrerede dem med smukke tegninger og akvareller. Værket blev bekostet af Carlsbergfondet.

Statens Naturhistoriske Museum opbevarer Galløes håndskrevne originalmanuskripter og de tilhørende originale plancher. De meget detaljerede tegninger og akvareller viser Galløes enestående kunstneriske talent og store omhu og akkuratesse i arbejdet, hvilket hans sirlige håndskrift også vidner om.

Værkets 10. bind blev udgivet posthumt, redigeret af M. Skytte Chistiansen.

Original planche til Natural History of the Danish Lichens, Part X, planche 50.

Original planche til Natural History of the Danish Lichens, Part X, planche 50. Klik på billedet for at se det større.

Her er links til de enkelte bind som pdf-filer (filerne er meget store, og det kan tage lidt tid at åbne dem).

Indeks til Natural History of the Danish Lichens I-X

I indeks-filen (søgbar pdf-fil) kan man søge på artsnavne og få et overblik over hvilke arter, der er beskrevet i hvilket bind af værket, og hvilken planche arten er afbildet på. Søjlen Page er sidetallet for beskrivelsen af eksemplaret; søjlen SNM er koden på det individ i Statens Naturhistoriske Museums samling, som er forlæg for beskrivelser og illustrationer.

De anvendte artsnavne er som brugt i værket. Aktuelt accepterede navne findes ved at at søge på navnene i Danmarks svampeatlas

Illustration, Part I, planche 16 (Lecidea (Biatora) granulosa).

Illustration, Part I, planche 16 (Lecidea (Biatora) granulosa).

"Omnis vera cognitio speciei e cognitione individui

Olaf Galløe