Olaf Galløe

Olaf Galløe 1910.

Olaf Galløe 1910. Click to enlarge.

Danish botanist and lichenologist, 1881-1965.

Galløe studied the natural sciences and botany at the University of Copenhagen; Master of Science 1907. Professor at the upper secondary school Øster Borgerdydskole 1904-48.

Galløe's earliest works treat the biology and ecology of plants. Soon he turned his interest to the Nordic lichens that he studied diligently beside his teaching duties, and about whos ecology he wrote a number of pioneering works. He is particularly famous for his huge publication Natural History of the Danish Lichens in ten volumes (see also the biography and the bibliography in English in volume 10).

Olaf Galløe’s lichen collections, original manuscripts and correspondence, etc. are deposited in the Natural History Museum of Denmark.

Detail of original plate, Natural History of the Danish Lichens Vol. X plate 50.

Detail of original plate, Natural History of the Danish Lichens Vol. X plate 50. Click to enlarge.

Litterature

By Olaf Galløe

 1. Galløe, O. 1903. Agropyrum violaceum x Elymus arenarius. En morfologisk og anatomisk undersøgelse. Bot.Tidsskr. 25(2) 221-229. A morphological and anatomical study of a grass hybrid.
 2. Galløe, O. & Jensen, C. 1906. Plantevæksten på Borris Hede. Botanisk Tidsskrift 27: 249-275. The vegetation of the heathland Borris Hede in West Jutland.
 3. Galløe, O. 1908. Danske likeners økologi. Botanisk Tidsskrift 28: 285-372. Ecology of the Danish lichens.
 4. Galløe, O. 1910. Saxifragaceae; the Biological Leaf-anatomy of the Arctic species of Saxifraga. Meddelelser om Grønland 36: 295—332.
 5. Galløe, O. 1910. Lichens from North-East Greenland (N. of 76° N.Lat.) collected by the “Danmark-Expeditionen’ 1906-8,”. Meddelelser om Grønland 43 (9): 181-191.
 6. Galløe, O. 1911. Podetiets homologi hos Cladonia papillaria. 175-181(eller 182). I: Biologiske arbejder tilegnede Eug. Warming. 298 pp. H. Hagerups Forlag, København. The homology of the podetium of Cladonia papillaria.
 7. Galløe, O. 1913. Forberedende undersøgelser til en almindelig likenøkologi. Dansk Botanisk Arkiv 1(3), 119 pp. Preliminary investigations on the general ecology of lichens.
 8. Galløe, O. 1920. The lichen-flora and lichen-vegetation of Iceland. In: Rosenvinge, L. K. & Warming, E. (eds.). The botany of Iceland II (6): 103-248 (hentet fra Biodiversity Heritage Library).
 9. Galløe, O. & Hauch, L. A. 1925. Likener på bøgens bark. Det Forstlige Forsøgsvæsen 8: 149-180. Lichens on beech-bark.
 10. Galløe, O. 1927-1972. Natural history of the Danish Lichens. Original Investigations based upon New Principles. Vol. I-X. 
 11. Galløe, O. 1928. Individforskning i planteriget. Dansk Botanisk Arkiv 5 (12): 1-16. Research of individuals in the plant kingdom.

Index to Natural History of the Danish Lichens I-X

In the index file (searchable pdf), you can search for species names and get an overview of the species described in each volume. For each species, there is information about which plate the species is depicted on, the page number where it is described (column Page), and the code of the corresponding specimen in the Natural History Museum’s collection (column SNM). The species names are the ones used in the volumes. By searching for these names in Danmarks svampeatlas (the Fungi atlas of Denmark), you can find the currently accepted species names.

About Olaf Galløe

 1. Almborn, O. 1973. Anmeldelse af Natural History of the Danish Lichens, Bd. 10. Botaniska Notiser 126: 269-270. Review in English.
 2. Christiansen, M.S. 1955. Et pragtværk om de danske lavers naturhistorie. Naturhistorisk Tidende 19: 3-10.
 3. Christiansen, M.S. 1966. Olaf Galløe. Botanisk Tidsskrift 61(1-2) p. 309-312.
 4. Christiansen, M.S. 1973. Lektor, Dr.phil. Olaf Galløe, 22. juni 1881 - 24. december 1965. Friesia 10 (1-2), p. 100-102.​​
 5. Ingold, C.T. 1950. Review: Natural History of the Danish Lichens, I-VII. Science Progress, vol.38, no. 149, p. 148-150.
 6. Warming, E. 1906. [Affatter af bedømmelsen af O. Galløes prisafhandling om danske likeners fordeling efter væxtplads]. Universitetets indbydelsesskrift ved kongens fødselsdag 1906: 72-74.
 7. Warming, E. 1914. Om Bornholms plantevækst. Den botaniske studenterexkursion i 1901. Botanisk Tidsskrift 33: 281-353.
 8. Watson, W. 1950. Review: Natural History of the Danish Lichens: Original Investigations based upon New Principles. Journal of Ecology, vol. 38, no. 1, p. 166-168.